Projektit

Vuoden aikana valmistetaan 5 laajamittaista tietoisku kulttuuritapahtumaa. Hankkeen tarkoituksena on edistää yhteiskunnan moninaisuutta, lisätä monipuolista erilaisten kulttuurien tuntemusta.

Hankkeen tavoitteena on, lisätä suomalaisten tietoisuutta ja ymmärrystä eri maiden kulttuurista. Aloittaa yhteiskunta tasolla dialogia eri kulttuurien moninaisuudesta. Edistää kaksisuuntaisten integroitumista yhteiskuntaan ”LUMOTUN SILKKITIEN TARINAT” festivaali alkaa vuoden alussa ja jatkuu loppuvuoden

Meneillään olevat projektit 2019

1.

Lumotun silkkitien tarinat esittelee yleisölle Keski-Aasian maiden kulttuuria. Tarkoituksena on tehdä Keski-Aasian maat yleisölle tutuiksi mm. kansallispukujen, käsityönäytösten ja kansallisruokien avulla. Tapahtuman tavoitteena on halventaa ennakkoluuloja em. vähemmistökulttuureja kohtaan. Lisäämällä tietoisuutta ja kehittämällä uusia keinoja yhtenäisyyden luomiseksi monikulttuurisuuden rinnalla voidaan avartaa ihmisten ajattelu maailmaa.  Se on myös paras tae avoimille ja suvaitsevaisimmille dialogeille kulttuurien väleillä. Tapahtuma paikkana on HKI Maailman kylässä festivaali 25–26.5.2019 Helsingissä.

2.

Lumotun silkkitien tarinat tuo Shashmaqom etnomusiikin ja tanssiesitykset Suomeen ja raottaa Uzbekistanin ja Tadjikistanin kulttuurien salojen moninaisuuksia yleisölle. Shashmaqomissa instrumentaaliset kappaleet, lyyrinen laulu, mietiskelevä runous ja tanssi ovat sidoksissa yhteen. Vuonna 2003, ”Music Shashmaqom” on tunnustettu Unesco:n aineettoman kulttuuriperinnön mestariteokseksi. Musiikki- ja tanssiesitykset antavat kulttuurista oivan kokemuksen ja tuovat Uzbekistanilaista tunnelmaa lähemmäksi suomalaiselle yleisölle.

3.

Lumotun silkkitien tarinat – kulttuuritapahtuma. Tarkoituksena on valmistaa laaja ja informatiivinen tietoisku tapahtuma, jonka avulla haluamme aloittaa dialogin kulttuurien moninaisuudesta, kulttuurien välisen vuoropuhelun, sekä keskustelua demokratiasta ja tasa-arvosta. Kulttuuritapahtuman keskiössä on valokuvanäyttely ja yleisö luento. Valokuvanäyttelyllä on tarkoitus tarjota suomalaisille kuvatietoa Kazakstanin ja Uzbekistanin kulttuurista, uskonnosta, sosiaalisesta ja taloudellisesta taustasta. Luennon avulla haluamme herättää kiinnostusta edellä mainittuihin maihin ja näkyvästi avartaa kävijä yleisön maailmankuvaa.

4.

Lumotun silkkitien tarinat jatkuu dokumentti-elokuva tapahtuma. Se on monipuolinen erilaisten kulttuuriesitysten sarja, joka kokoaa yhteen kulttuuria monissa eri muodoissa. Tapahtuman yhteistyökumppanit  Kazakstanin suurlähetystö ja  Espoocine international film festivaali.